Jes­teś­my dum­ni z każ­dej nas­zej tan­ecz­nej pary. 

Zdjęcie: Prywatne 

Hein­za Krau­se i Car­la-Maria Krause

Mas­ters IV B Stan­dard / D łac 

Zdjęcie: Prywatne 

Fran­ka Fle­sch­nera i Mari­ny Fleschner 

Stan­dard Mas­ters III S 

Zdjęcie: Prywatne 

Dr. Kas­pa­ra Freya i dr. Gud­run Frey

Mas­ters III B Standard 

Zdjęcie: Prywatne 

Ste­fan Scholz i
Anna Lunk

Mas­ters III B Stan­dard / łac 

Zdjęcie: Prywatne 

Dir­ka Vogela i Ram­o­ny Vogel

Mas­ters III B Stan­dard / łac 

Zdjęcie: Klaus Butenschön 

Tors­te­na Klaus­ta i Sophie Klaust

Mas­ters III B Standard 

Zdjęcie: Prywatne 

Wil­fried Kul­la i Regi­na Böhme

Pozi­om Mas­ters III C 

Zdjęcie: Foto­gra­fia AR 

Mar­tin Lutz i Katar­zy­na Rybińska

Mas­ters II S Stan­dard / łac 

Zdjęcie: Prywatne 

Georg Win­zer i Anke Schneider

Mas­ters II C Stan­dard / B Latin 

Zdjęcie: Prywatne 

Fal­ka Korn­dör­fera i Chris­ti­ne Becker

Mas­ters II B Stan­dard / C łac 

Zdjęcie: Prywatne 

Ste­f­a­na Böh­me i Yvonne Renné

Stan­dard Mas­ters II C 

Tho­ralf Böli­cke i Anja Bölicke

Mas­ters II D Stan­dard / łac

Zdjęcie: 

Hol­ge­ra Wagen­blas­ta i Clau­dii Lemke

Mas­ters II D Stan­dard / łac

Zdjęcie: Foto­gra­fia AR 

Mar­co Küh­ne i Lisa Kühne 

Grupa głów­na II D Stan­dard /C Latin / S Discofox 

Zdjęcie: Prywatne 

Jason Pie­renz i Josie Brandt

Grupa głów­na A Stan­dard / B Latin 

Zdjęcie: Prywatne 

Mak­sym Droz­dow­ski i Eve­li­na Thaens

Junior­zy II B Standard/łac

Zdjęcie: Prywatne 

Lukas Sta­pel­moor i Lil­ly Sue Lutz

Junior­zy II B Standard/łac

Zdjęcie: Foto­gra­fia AR 

Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Schatalow

Młod­zież B Stan­dard / Latin / Dis­co­fox Juniors

Jona­tha­na Lan­ge i Dalii Günther

Juni­or ID Stan­dard / łac

Nick­la­sa Kauf­man­na i Nele Willborn

Dzie­ci I/II D Standard/łac

Samu Kirsch­ke i Kar­lot­ta Herrmann

Dzie­ci I/II D Standard/C Łaciński

Zdjęcie: 

Mógł­byś tu stać!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner