Otwar­te Mis­trzost­wa Pol­ski WDSF odby­ły się w Elblą­gu (Pol­ska) w dniach 20 paźd­zier­ni­ka 2023 – 22 paźd­zier­ni­ka 2023. Międ­zy­n­a­ro­do­we turnieje […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner