W dniu 17 sty­cz­nia 2024 roku we Frank­fur­cie nad Odrą spor­tow­cy zosta­li uho­no­ro­wa­ni w ramach 17. cere­mo­nii wręc­ze­nia Nagro­dy Her­man­na Weingärtnera […]
W sobo­tę 18 lis­topa­da 2023 w Duis­bur­gu odby­ły się Mis­trzost­wa Nie­miec w Dis­co­fo­xie. W tym celu […]
10 czerw­ca 2023 w Pin­ne­berg odby­ły się Mis­trzost­wa Nie­miec Mas­ters II S Stan­dard. Turniej […]
W weekend w ratus­zu Kamen odby­ło się pięć mis­trzostw Nie­miec. W tym te z […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner