Co roku w dniu Pięćd­zie­siąt­ni­cy klub tan­ecz­no-spor­to­wy Asto­ria Nor­der­stedt otwie­ra cen­trum tań­ca „Die 3”. Tam […]
18 maja 2024 w Stuttgar­cie odby­ły się Mis­trzost­wa Nie­miec Mas­ters II S w kom­bi­nac­ji. W klubie […]
Tam, gdzie Löwen Frank­furt zwyk­le gra w hoke­ja na lod­zie, od 10 do 12 maja tańc­zyło około 2000 par. […]
Pierws­zy weekend maja obfi­tował w wie­le okaz­ji do tań­ca. W Ber­li­nie od 4 maja 2024 r. do 5 maja 2024 r. […]
4 maja 2024 w Koblen­c­ji odby­ły się Mis­trzost­wa Połud­nio­wych Nie­miec Dis­co­fox. W kolo­ro­wych, bły­szc­zą­cych stro­jach i […]
Coro­cz­ne spot­ka­nie Fon­ta­ne­po­kal Kids, Youth & Main Group TC Schwarz-Rot-Neu­rup­pin odby­ło się 20 kwiet­nia 2024 r. Na […]
Po uda­nej pre­mier­ze w zes­złym roku, w tym roku Ber­lin Dance­ce odby­ło się ponownie […]
W Dol­nej Sak­so­nii TSC Gif­horn eV zor­ga­ni­zowało Gif­hor­ner Club­Tanz­Ta­ge w dniach od 6 kwiet­nia 2024 r. do 7 kwiet­nia 2024 r. Na […]
W tego­ro­cz­ny weekend wiel­ka­no­c­ny odby­ły się dwa duże tur­nie­je. Tra­dy­cy­j­na Błękit­na Wstąż­ka odby­wała się przez 5 dni […]
Młod­zieżo­wy Kon­kurs Tań­ca odbył się w Ber­li­nie po raz 16. Rot-Gold-Ber­lin eV zmienił […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner