W Ber­li­nie cen­trum spor­tów tan­ecz­nych Blau Gold było gos­po­dar­zem 9. edy­c­ji Tro­fe­um Tege­ler See w dniach od 30 wrześ­nia 2023 r. do 1 paźd­zier­ni­ka 2023 r. W […]
30 wrześ­nia 2023 hala wysta­wo­wa nr 1 została przeksz­tał­co­na w mie­j­s­ce zawo­dów TAF Deutsch­land Cup i […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner