Wydar­ze­nie odby­ło się 21 sty­cz­nia 2024 roku w Ber­li­nie Mis­trzost­wa sta­nu Ber­lin-Bran­den­bur­gia w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich dla dzie­ci, juniorów i młod­zieży w kla­sach D i C zami­ast. Gos­po­dar­zem był TTC Carat Berlin. 

O tytuł mis­trza kra­ju tańc­zyły także pary z 1. TSC Frank­furt Oder.

Aby zac­ząć Nick­la­sa Kauf­man­na i Nele Will­born Zarów­no Dzie­ci D. Tam zaję­li 3. mie­j­s­ce. Mie­j­s­ce.

Nas­tę­pu­je tur­niej Junior­zy IID. Tańc­zę tutaj Jona­tha­na Lan­ge i Dalii Gün­ther. Budu­ją to 2. mie­j­s­ce i stąd tytuł Wice­mis­trz kraju.

Dzień tur­nie­ju dobie­gł koń­ca Lukas Sta­pel­moor i Lil­ly Sue Lutz oraz Mak­sym Droz­dovs­kyi i Eve­li­na Thaens z dala. Obie pary roz­po­c­zęły od Junior­zy II C. Luke’a i Lil­ly tańc­zy­li do tego Tytuł mis­trza kra­ju. Mak­sym i Ewe­li­na byli z II mie­j­s­ce, wice­mis­trz kra­ju. Obie pary są w humor­ze Awans do kla­sy B.

Gra­tu­lac­je!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner